Jak to funguje?

Na jedné straně sportovec, motivace, úsilí, výsledky a potřeba získání sponzoringu. Na druhé straně podnikatelé, obchodní společnosti, úspěch a téměř neomezené finanční možnosti.

Sportovci žádají o finanční podporu a projevení důvěry v to co dělají. Věří, že jsou výjimeční a dokáží nemožné za pomoci silných partnerů, kteří jim umožní seberealizaci.

Firmy hledají sportovní talenty, lídry, hvězdy, osobnosti a ambasadory, pomocí kterých osloví cílovou skupinu a budou moci rozšiřovat oblast své působnosti, čili obchodovat a prodávat své produkty či služby.

Otázka je, zda se nabízí prostor pro perfektní spojení obou světů? Zda je možné, aby se obě strany střetly v bodě, který bude nejlepší variantou pro jednoho i druhého.

Hledám sponzora,sponzorujeme,sponzorování sportovců,sponzoring,sponzorství,dat,návod na získání sponzora,průvodce sponzoringem,vzor žádosti o sponzoring,nabídka pro sponzory,sportovní manažer,zastupování sportovců,podpora pro sportovce

Odpověď je,  ano, existuje. Označme toto spojení ‚‚mostem‘‘, který oba světy drží propojené a zprostředkovává informace oběma stranám v jazyce, kterému nejvíce rozumí.

Prostředníkem mezi sportovcem a potenciálním sponzorem, který aktivitu ‚‚překladatele‘‘ zastává je servisní společnosti Czech Sport Guru. Stovky spokojených sportovců využívají řadu let služeb sportovních manažerů Czech Sport Guru, především v oblastnech sportovního marketingu, sponzoringu a managementu.

A co udělat pro to, aby i Vám sportovní manažeři Czech Sport Guru pomohli? Není nic jednoduššího, než kontaktovat Czech Sport Guru, sdělit Váš požadavek a domluvit se spolupráci.

Je pro Vás důležité ZVIDITELNIT SE? Chcete VYHLEDAT SPONZORA? Přejete si DLOUHODOBĚ SPOLUPRACOVAT SE SPONZORY? Stáhněte si Průvodce sponzoringem, Váš osobní návod, jak najít sponzora.

Čekáme až nám napíšete 🙂

Hledám sponzora,sponzorujeme,sponzorování sportovců,sponzoring,sponzorství,dat,návod na získání sponzora,průvodce sponzoringem,vzor žádosti o sponzoring,nabídka pro sponzory,sportovní manažer,zastupování sportovců,podpora pro sportovce