Sponzoring

Chcete se zviditelnit, získat sponzora a využívat výhod spolupráce se zajímavými společnostmi v České republice i se společnostmi s nadnárodní působností? Chcete se zbavit finančního zatížení (snížit vlastní náklady na sportovní činnost), kdy musíte sami hradit veškeré náklady spojené s budováním sportovní kariéry a realizací Vašeho sportovního snu?

Rádi Vám pomůžeme vyhledat vhodného sponzora a nastartovat profesionální sportovní kariéru. Než se však společně pustíme do této lákavé spolupráce, měli byste znát základní pravidla sportovního sponzoringu. Stáhněte si Průvodce sponzoringem, který Vás naučí, jak najít sponzora, jak sponzora oslovit a jak získat sponzoring. Průvodce sponzoringem je návod (manuál) jak získat sponzora.

Dokážete popsat rozdíly mezi darem, sponzoringem a reklamou z hlediska účtování? Víte jaká varianta je pro spolupráci mezi Vámi a sponzorem nejzajímavější? Jaká forma protiplnění za poskytnutý sponzoring je nejčastější a co by sponzor měl získat? Máte-li zájem proniknout do světa sponzoringu, přečtěte si článek zabývající se jeho základy, čili ‚‚Vymezení a problematika sponzoringu‘‘.

Mnoho sportovců se často zcela bezhlavě pustí do oslovování sponzorů, přestože nemají kvalitně zpracované prezentační materiály, nemají naplánovanou sponzorskou strategii, ani vypracovanou projektovou dokumentaci pro jednání se sponzory. V některých případech sportovci ani nevědí, jaké protiplnění vlastně sponzorům nabídnout za poskytnutý sponzoring. Zbytečně se tak sportovci připraví o možnost projednání spolupráce na profesionální úrovni a získání sponzora. Jak nepromarnit svou šanci a připravit se na budoucí jednaní se sponzorem se dočtete v následujícím článku ‚‚Co musím splnit, abych mohl žádat o sponzoring‘‘.

I když se sportovec dozví, co má splnit, aby mohl vyhledat, oslovit a požádat sponzora o finanční či materiální podporu, stále ještě není vyhráno. Sportovec by měl mít také povědomí o tom, co vlastně hledají a požadují sponzoři. Teprve až bude mít sportovec jasno o představách a přáních sponzorů, bude schopen sestavit nabídku sponzoringu, o kterou se budou sponzoři zajímat.  Praktické tipy a rady přináší článek ‚‚Jak najít sponzora‘‘.

Nejdůležitějším bodem v kolotoči sportovního sponzoringu je plánování, dále by nebylo potřeba nic více dodávat, bohužel někteří sportovci stále podceňují proces plánování a přípravy sponzorské strategie. A přesně strategie je to pravé slovo, které vystihuje to, na co se sportovec musí maximálně zaměřit. Žádný sportovec žádající o sponzoring přece nemůže vkročit do neznámého prostředí světa sponzorů, takřka nepřipraven, nemít přehled o aktivitách sponzora, o firemní filozofii, o produktech a službách sponzora, nemít připraveny záložní plány, atd. V podobné situaci nemůže sportovec očekávat úspěch. Jak se připravit na jednání se sponzorem a jak se zorientovat ve světě sponzoringu popisuje článek „Proces plánování sponzorské strategie“.

Mnoho otázek obklopuje téma, co by měla obsahovat nabídka pro sponzora, jak ji sestavit a co vše do nabídky pro sponzora uvádět. Pravdou je, že sportovci často koncipují nabídku spolupráce formou prezentace své sportovní činnosti a na její konec uvedou jednoduchou formu protiplnění (často pouze jen umístění loga na webové stránky, na sportovní vybavení a dodávají slogan o kvalitní reprezentaci na soutěžích).  Jak by však měl vypadat dokument určený pro obchodní jednání se sponzorem na profesionální úrovni nastiňuje článek ‚‚Příprava nabídky pro sponzora‘‘.

Nicméně i výše zmíněná profesionální prezentace pro sportovce je důležitou součástí balíčku prezentačních a propagačních nástrojů každého vrcholového sportovce. Prezentace vrcholového sportovce je jakýmsi profilem sportovce s aktuálními informacemi ve zjednodušené formě, pomocí které se sportovec stručně ale výstižně představí potenciálnímu sponzorovi či partnerovi. Pomocí předložené prezentace sportovce si potenciální sponzor dokáže udělat základní představu o sportovci a o možné formě případné vzájemné spolupráce, kterou se sportovcem probere na osobní schůzce, po předložení projektové dokumentace pro jednání se sponzory. Jak by měla být zpracovaná prezentace profesionálního sportovce, aby vzbudila zájem potenciálního sponzora, se dočtete v článku ‚‚Prezentace vrcholového sportovce‘‘.

Hledám sponzora,sponzorujeme,sponzorování sportovců,sponzoring,sponzorství,dat,návod na získání sponzora,průvodce sponzoringem,vzor žádosti o sponzoring,nabídka pro sponzory,sportovní manažer,zastupování sportovců,podpora pro sportovce

Jakmile máte vytvořené materiály a veškeré dokumenty určené pro jednání se sponzory, musíte ještě připravit oficiální oslovení, průvodní dopis a žádost o sportovní sponzoring, pomocí které budete skutečně připraveni oslovit potenciálního sponzora. Jak správně takovou žádost sestavit a co by nemělo oficiální oslovení sponzorů postrádat se dočtete v článku ‚‚Jak napsat žádost o sponzoring‘‘.

Oslovení sponzora a první kontakt se sponzorem je jednou z nejdůležitějších činností procesu sponzorské strategie, které musí být provedeny s maximální profesionalitou. Každý krok, který při kontaktování potenciálního sponzora provedete, rozhoduje o tom, jak se uvedete, zda zapůsobíte a zda budete pozvání na osobní jednání o možnosti poskytnutí finanční podpory. Je velmi důležité, jaký uděláte první dojem. Pokud odesíláte žádost o sportovní sponzoring a žádáte o financování Vaší sportovní činnosti, dávejte maximální důraz na to, jak se uvedete. Jak kontaktovat sponzora, co sponzorovi v první fázi sdělit a jak se dostat na osobní schůzku se sponzorem se dočtete v článku „Jak oslovit potenciálního sponzora, aneb jednání se sponzorem“.

Nejdůležitějším krokem, ihned pro přípravě procesů sponzorské strategie a tvorbě nabídky pro sponzora je oslovení a samotné jednání se sponzorem. Právě na představení nabídky sponzorovi, na které jste usilovně pracovali se klade největší důraz. Může se stát, že se soustředíte na samotnou nabídku a už nevěnujete pozornost přípravě prezentace nabídky a projevu, které na osobní schůzce se sponzorem hodláte přednést. Věřte, že maličkosti rozhodují. Jak se tedy chovat na schůzce se sponzorem se můžete dočíst v článku ‚‚Prezentace nabídky sponzorovi‘‘.

V jaké části sponzorského projektu by se měl sportovec zapojit do spolupráce se sponzorem a jaké činnosti musí sportovec plnit, aby byla spolupráce oboustranně prospěšná? Kdy do spolupráce se sponzorem vstupují fanoušci a jaká je jejich úloha v rámci marketingových a komunikačních aktivit? Odpovědi na tyto a další otázky se můžete dočíst v článku ‚‚Spolupráce na sponzorském projektu‘‘.

Oslovením a získáním sponzora aktivity směrem ke sponzorovi nekončí, právě naopak, to nejtěžší teprve začíná. Určitě je velmi obtížné vytipovat vhodného sponzora, sestavit správnou nabídku na míru sponzorovým aktivitám a sponzora oslovit. Nicméně když už sponzora získáme, je důležité jej udržet. Nemáme na mysli udržení sponzora po jednu sezónu, ale na mnoho let dopředu. K tomu je potřeba vědět, jak se o sponzora starat a jak o něj pečovat, aby se vzájemný obchodní vztah překlopil do roviny přátelské spolupráce, která bude dlouhodobě prospěšná pro obě strany. Jak a co sponzorovi po dobu spolupráce na sponzorském projektu nabízet se dočtete v článku ‚‚Péče o sponzora, aneb jak se starat o sponzora‘‘.

Kariéra, stabilní sponzoři, dostatek financí, úspěch, mediální publicita, sláva, atd. To jsou přesně ty cíle, kterých chce mnoho sportovců během své sportovní činnosti dosahovat. Aby však měl sportovec úspěšnou sportovní kariéru, musí si uvědomit, že za sportovním úspěchem a úspěšnou budoucností nestojí pouze tvrdý trénink a nepřetržitá příprava, nicméně podrobné plánování napříč celým realizačním týme, sportovní agenturou, sponzory, partnery a dalšími subjekty, kteří se se přímo podílejí na úspěchu sportovce. Jak by měl sportovec postupovat, smýšlet a co by měl mít zajištěno se dočtete v článku ‚‚Budování a ochrana sportovní kariéry‘‘.

Sportovní sponzoring má rozhodně obrovský význam v marketingové strategii  malých, středních, velkých až nadnárodních společností. Sponzoring se bude ale čím dál více opírat o nová, kreativní a neotřelá řešení, která budou efektivněji a s mnohem větším zásahem oslovovat fanoušky, sportovce, partnery a cílovou skupinu zúčastněných obchodních společností k maximální podpoře obchodních aktivit. Jaká je budoucnost sponzoringu, reklamy a kreativity ve sportovním marketingu se dočtete v článku ‚‚Kreativita a budoucnost sponzoringu‘‘.

Sportovní marketing a úspěšné partnerství mezi sportovcem a sponzorem je o vzájemné kreativní spolupráci, která obě strany posunuje dále. Sponzoring může být pojat velmi netradičně, než jak je běžně nastaveno v podobě finanční či materiální podpory výměnou za protiplnění ze strany sportovce. Aktivity ze sportovního sponzoringu mohou sportovci i sponzorovi zajišťovat doživotní příjem, pakliže se spolupráce nastaví a realizuje na vhodném a netradičním konceptu. Jak takový koncept a projekt zrealizovat se můžete dočíst v článku ‚‚Nabízíme sponzoring vs. hledám sponzora‘‘.

Hledám sponzora,sponzorujeme,sponzorování sportovců,sponzoring,sponzorství,dat,návod na získání sponzora,průvodce sponzoringem,vzor žádosti o sponzoring,nabídka pro sponzory,sportovní manažer,zastupování sportovců,podpora pro sportovce